Nogi siedzącej na wózku osoby, usiłującej pokonać krawędź przy wjeździe na mostek. © Umweltdachverband

Eliminowanie barier fizycznych

Niniejsza broszura zawiera wskazówki dotyczące pokonywania barier fizycznych. Na około 60 stronach przedstawiamy praktyczne rozwiązania umożliwiające dostosowanie ofert atrakcji przyrodniczych do różnych grup użytkowników z ograniczeniami ruchowymi w celu samodzielnego doświadczenia przyrodniczego (bez przewodnika). Broszura ma pomóc we wdrożeniu rozwiązań zidentyfikowanych w matrycy decyzyjnej (patrz Samodzielne doświadczanie natury). Broszura omawia adaptacje i ścieżki przyrodniczych oraz podaje praktyczne przykłady, dostarcza wskazówek pedagogicznych w zakresie zapewniania bezpiecznego ruchu bez barier. Wskazuje różne aspekty adaptacji, zgodnie z kryteriami z matrycy.

W przewodniku edukacyjnym zebrano, przedstawiono i podsumowano różne zalecenia i standardy. To samo dotyczy fizycznych systemów naprowadzania i opisów obszaru, tak aby upewnić się, że wszyscy odwiedzający zrozumieją, czy szlak jest dla nich odpowiedni i nie zgubią się. Wszystkie działania są przedstawione w przystępny sposób za pomocą zdjęć i/lub ilustracji.

Poradnik