A képen a rovarok tapintható modelljei láthatók. Az ilyen modellek segítenek a vakok és látássérültek számára a rovarok, állatok alakzatát megismerni. © GNF

Oktatási Anyagok

A „Tavak határok / Természet korlátok nélkül: A környezeti neveléshez és természeti élményekhez való hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élő emberek számára” elnevezésű projekt a felnőttek természeti nevelését célozza elősegíteni különböző oktatási anyagok kidolgozása, tesztelése és terjesztése révén. A projekt továbbá segítséget nyújt a környezetvédelmi nevelőknek, hogy a fogyatékkal élő embereknek milyen módon tudják ismereteiket átadni. A projekt két fő kérdés kapcsán nyújt iránymutatást:

  1. A környezetvédelmi nevelésben résztvevő oktatók hogyan tudják a vezetett túrákat tovább fejleszteni, hogy azokon a fogyatékos emberek is részt tudjanak venni?
  2. Hogyan lehetne átalakítani, megváltoztatni a tanösvényeket, hogy a fogyatékos személyek egyedül is használhassák azokat?

A kidolgozott tananyagok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy személyes pedagógiai célokat tűzzenek ki és a vonatkozó önellenőrző eszközök segítségével kövessék eredményeiket. A honlapon a teljes tananyag szabadon elérhető bárki számára a kreatív közvagyon (Commom creatives) licenc feltételeinek megfelelően.

Oktatási anyagjaink négy témakört érintenek:

Mindegyik oktatási anyag iránymutatásokat tartalmaz az adott téma tekintetében, valamint gyakorlati példákat mutat be különböző európai országok területéről. Önellenőrző eszközök segítik a környezetvédelmi nevelőket pedagógiai programjuk kidolgozásában és annak megvalósításában.

Nézzen bele oktatási anyagjainkba! Itt minden bizonnyal talál valami érdekeset, amellyel kínálatát bővítheti, és új ismereteket szerezhet!