Ez a kép a projekt partnereket mutatja, ahogy kipróbálják a vakok által használt eszközöket. A partnerek párokat alktonak. Az egyiküknek a szeme be van fedve, kezében fehér bottal halad. A másik személy a segítője, aki a biztonságáért felel. © Umweltdachverband

A Projekt

A „Tavak határok / Természet korlátok nélkül: A környezeti neveléshez és természeti élményekhez való hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élő emberek számára” elnevezésű projekt célja, hogy a természet mindenki számára valódi élmény lehessen. Európában közel 80 millió ember él úgy, hogy a természeti értékek megismerése akadályt jelent a számukra. A fogyatékos embereknek gyakran okoz nehézséget a természettel való ismerkedés. Rámpák építése a lépcsők helyett nem elég egy terület akadálymentesítéséhez. Az akadálymentesítés azt jelenti, hogy a szolgáltatások külső segítség nélkül is mindenki számára elérhetők legyenek. Ezt segítik a rámpák, vagy az egyszerű szóhasználattal megfogalmazott tájékoztató anyagok, jelnyelvi videók vagy Braille-írással készült információs táblák is.

Kevés olyan gyakorlati anyag áll rendelkezésre, melyből a természetvédelmi központok és a környezeti nevelők többet megtudhatnának az akadálymentes természeti élményekről. Ezért a fogyatékkal élő emberek nagyrésze nem tud környezetvédelmi oktatásban részesülni. Ebben a projektben ezen a problémán szeretnénk segíteni. Nagyobb körű akadálymentesítésre van szükség, hogy a természetet mindenki megtapasztalhassa. A projekt ajánlásokat fogalmaz meg a tanösvények, a túraútvonalak és a látogatóközpontok akadálymentesítésének elősegítése érdekében. Jó példákat mutat be négy európai ország, Lengyelország, Magyarország, Ausztria és Németország területéről. A projekt megvalósításával a célunk, hogy elősegítsük a fogyatékossággal élő emberek integrációját a társadalomba, és minden európai lakost arra ösztönözzünk, hogy kimozduljon a természetbe.

A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a környezetismerettel foglalkozó oktatóknak, hogy a szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő emberek is igénybe vehessék.  A projekt ötleteket, javaslatokat ad, hogyan lehet a kínálatot átalakítani.

Ez a "Közösségi természet - Természet mindenkinek“ elnevezésű különleges verseny logója. Az ENSZ évtizede kitünteti a természeti és a társadalmi kérdésekkel foglalkozó példamutató projekteket. A logó egy mosolygó nőt ábrázol, aki egy fát ölel át.

„Természet korlátok nélkül” projektet választották az ENSZ biológiai sokféleség évtizedének egyik hivatalos projektjévé a „Társadalom és természet - Természet mindenkinek” elnevezésű versenyen. A „Társadalom és természet - Természet mindenkinek” elnevezésű versenyen azokat a példaértékű projekteket díjazták, melyek a természeti és társadalmi kérdések összekapcsolásával foglalkoznak. A nyertes projektek jól szemléltetik, hogy a természet és a biológiai sokféleség miként segítik a társadalmi kohéziót.

A projektben két fontos kérdésre keressük a választ:

  • Hogyan fejleszthetjük a szervezett túrákat, hogy azokon a fogyatékos emberek is részt tudjanak venni?
  • Hogyan lehetne átalakítani a tanösvényeket, hogy a fogyatékos személyek egyedül is használhassák őket?

A projekt keretében az alábbi intézkedések kerülnek megvalósításra:

  • Útmutató, segítve a vezetett túraútvonalak adaptálását a fogyatékos emberek számára
  • A tanösvények, túraútvonalak akadálymentesítését segítő gyakorlati javaslatok
  • A tanösvények és a túraútvonalak akadálymentes kialakításának modellje: a fizikai és kommunikációs akadályok elhárítása
  • Módszertani kézikönyv, hogyan viselkedjünk fogyatékos személyekkel: mozgás-, látás- és hallássérültekkel, valamint értelmi fogyatékosokkal
  • Webináriumok szervezése a kidolgozott anyagok célzott felhasználásának elősegítése érdekében

A projekt megvalósításával a célunk, hogy a természetvédelmi nevelés terén fontos szempont legyen mind Európában és azon kívül is, hogy a fogyatékossággal élő emberek miként tudják megismerni, megtapasztalni a természetet.

A projekt keretében 4 európai ország területéről 5 partnerszervezet működik együtt a természeti élmények hozzáférhetőségének javítása érdekében: Global Nature Fund „GNF” (Globális Természetvédelmi Alap, Németország), German Federation of the Blind and Partially Sighted „DBSV” (Vakok és Gyengénlátók Németországi Egyesülete), Umweltdachverband GmbH „UWD” (Környezetvédelmi ernyőszervezet, Ausztria), Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna” (Természetvédelmi Egyesület, Lengyelország), és a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (Magyarország).

Partnerek

Logo Global Nature Fund

www.globalnature.org

A Global Nature Fund „GNF” (Globális Természetvédelmi Alap), egy nemzetközi nonprofit szervezet, amelynek székhelye Németországban található. A GNF 1998-ban hozta létre az Élő Tavak (Living Lakes) Hálózatát. A tavak együttműködésének a célja a tavak és vizes élőhelyek védelme és a tavas térségek fenntartható fejlődésének elősegítése, mind az energiafelhasználás, mind az energiaforrások tekintetében. A hálózat 80 ország területéről több mint 100 tagszervezetből áll, akik több mint 120 tavat és vizes élőhelyet védenek szerte a világon. A GNF az Európai Üzleti és Biodiverzitási Kampány (LIFE + projekt) megvalósításának köszönhetően kiemelt szakértelemmel rendelkezik az üzleti élet és a biológiai sokféleség területén. Jelenleg az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal és a természeti tőkével foglalkozik. A környezetvédelem és akadálymentesítés terén a szervezet már több projektet megvalósított szoros együttműködésben más szervezetekkel és intézményekkel.

Logo Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna“

www.etna.eko.org.pl

A Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" egy lengyel természetvédelmi egyesület, amely elsősorban a környezet védelmével, a fenntartható fejlődéssel és a felnőttek környezeti nevelésével foglalkozik. A szervezet a Dél-Lengyelországban, a Barycz-folyó völgyében folytatja tevékenységét, amely rendkívüli természeti értékekkel és kevés fejlesztési lehetőséggel rendelkezik. Az egyesület LEADER csoporttá alakult partnerségben működik. A szervezetnek több, mint 100 tagja van, beleértve a helyi önkormányzatokat, az üzleti és szociális szektort is. A szervezet korábban már részt vett fogyatékkal élő óvodások és iskolások környezetvédelmi nevelésében.

Logo Umweltdachverband GmbH

www.umweltdachverband.at

A bécsi székhelyű Umweltdachverband GmbH „UWD” környezetvédelmi ernyőszervezet 36 tagból álló civil szervezet, melynek fő tevékenységi területei a környezetvédelem, a természetvédelem, az alpesi természet megóvása, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a megújuló energiák ösztönzése egész Ausztriában, tehát mintegy 1,3 millió tag számára. A környezetvédelmi ernyőszervezet munkája az átfogó természetvédelmi intézkedésekre, a gének, fajok és ökoszisztémák sokféleségének (biológiai sokféleség) megóvására, a megújuló energiák környezetbarát fejlesztésére és az erőforrások megőrzésére irányul az éghajlatváltozás okozta kihívásokkal mérséklése érdekében. A szervezet célja továbbá a víz, mint élő erőforrás, fenntartható védelme, a vidékfejlesztés erősítése, a fenntarthatóság és a CSR előmozdítása, valamint (mint az Osztrák Alpesi Védelmi Bizottság CIPRA felelős szerve) az alpesi természet védelme. Ezenkívül az EU Környezetvédelmi Hivatalán keresztül az UWD fontos tájékoztatási feladatokat lát el az uniós és a nemzeti környezetvédelmi politika vonatkozásában. A környezetvédelmi oktatási fórum révén a szervezet ad otthont továbbá a fenntartható természeti nevelést segítő osztrák kompetenciaközpontnak is.

Logo Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV)

www.dbsv.org

A Vakok és Gyengénlátók Németországi Egyesülete az országban működő több önsegítő szervezetet tömörítő ernyőszervezet. A DBSV célja, hogy lehetővé tegye a vak és látássérült emberek számára, hogy önállóan, segítség nélkül éljék mindennapjaikat. Amennyiben a társadalmi, politikai vagy műszaki fejlesztések révén a vak és látássérült személyek hátrányba kerülnek, vagy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, vagy fennáll ezek lehetősége, a DBSV képviseli jogaikat és érdekeiket. Az egyesület lobbistaként működik. Mint vezető szervezet, a DBSV képviseli a vak és látássérültek érdekeit, és nevükben hatást gyakorol a társadalmi fejlesztésekre, a politikai és jogi döntésekre. A DBSV megalapítása óta részt vesz a vakok és látássérültek beilleszkedését és akadálymentességét segítő kezdeményezésekben. Németországban az aktív önsegítő tagok részt vettek a hozzáférhetőséggel kapcsolatos szabványosításban. Az elmúlt 10 évben a DBSV munkatársai az akadálymentesítés terén számos projektet valósítottak meg.

Logo Lake Balaton Development Coordination Agency

www.balatonregion.hu

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség egy közhasznú nonprofit szervezet, amelyet 2000 januárjában alapított a Balaton Fejlesztési Tanács. Az Ügynökség szakmai és operatív feladatokat lát el a Balaton Kiemelt Térség fejlesztésének elősegítése érdekében. Az Ügynökség célja, hogy hatékony segítséget nyújtva a Balaton és környezete Magyarország és Európa egyik legvonzóbb régiójává váljon. Az Ügynökség hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel működik együtt a térség fenntarthatóságának segítése érdekében. A Balaton Régió számára a térségi együttműködés legfontosabb feladatai a környezetvédelem, az idegenforgalom, a közlekedési infrastruktúra és az emberi erőforrások fejlesztése. Az Ügynökség alaptevékenységei között szerepel a Tanács titkársági feladatainak ellátása, a Balaton térség fejlesztési terveinek kidolgozása, a fejlesztési programok megvalósításának segítése, valamint a Tanács hatáskörébe utalt fejlesztési források szétosztása, a pályázatok menedzselése.