Członkowie zespołu projektu doświadczają poruszania się na wózku inwalidzkim. Widać wiele osób na wózkach i osoby asystujące, dbające o bezpieczeństwo. © Umweltdachverband

Zajęcia przyrodnicze z przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych

W niniejszej broszurze edukacyjno- przyrodniczej znajdują się sugestie, jak planować, przygotowywać, organizować i realizować wycieczki przyrodnicze z przewodnikiem dla grup osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Broszura składa się z dwóch części. W pierwszej części użytkownik otrzymuje zestaw teoretycznych informacji, np. o tym, jak komunikować się z osobami niepełnosprawnymi. W drugiej części zebrano sugestie i przykłady możliwych programów. Zastosowanie różnych metod lub programów dla konkretnej grupy docelowej ilustruje system ikon. Jedną z ważnych części naszej koncepcji jest odwołanie do zmysłów. Jak się wydaje, nikt jeszcze nie zadał sobie trudu zebrania metod i podejść, które nie opierają się na zdolności widzenia/słyszenia/ruchu bez ograniczeń i zebrania ich do użytku z osobami niepełnosprawnymi. Oczywistymi przykładami są tu pieśni ptaków i inne dźwięki słyszane w przyrodzie, grzyby z ich strukturą i zapachem, brzmienia różnych rodzajów drewna, świerszcze na wolności, żabie koncerty, smak dzikich roślin i co on oznacza.

Piktogramy używane w projekcie służą wyłącznie ułatwieniu użytkownikom broszury orientacji i wyszukiwania metod pasujących do ich oferty. Nie służą do oceny ani nie są certyfikatem oznaczonych nimi ofert.

Obrazek przedstawia stronę tytułową drugiej części przewodnika. Tutaj można ściągnąć plik.
Część 2: Doświadczanie przyrody wszystkimi zmysłami - praktyczne pomysły.