Członkowie zespołu projektu doświadczają poruszania się na wózku inwalidzkim. Część osób na wózkach bada zioła rosnące w wysokich donicach dostosowanych dla osób na wózkach. © Umweltdachverband

Samodzielny kontakt z przyrodą

Każdy powinien mieć możliwość samodzielnie obcować z przyrodą. Dostosowanie infrastruktury tak, aby było to możliwe, jest sporym wyzwaniem dla ośrodków edukacyjnych i zarządców obszarów udostępnianych zwiedzającym. Ten i podobne tematy omawiane są w poradniku poświęconym indywidualnemu kontaktowi z przyrodą.

 

Stworzyliśmy kompleksowe narzędzie (matrycę) do samodzielnej oceny istniejącej i tworzonej infrastruktury edukacyjnej przeznaczonej do samodzielnego korzystania przez różne grupy niepełnosprawnych. Kryteria opracowane zostały w oparciu o różne zalecenia krajowe i europejskie. Podstawowym celem tych kompleksowych wytycznych jest umożliwienie samodzielnej oceny, czy miejsce jest odpowiednio przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, jak również przeprowadzenie przez możliwe adaptacje.

 

Z pomocą narzędzia można szybko i praktycznie dostosowywać różne oferty do poszczególnych grup użytkowników. Kryteria dotyczą m.in. sieci drogowej (dojazd transportem publicznym, długość, dostępność na miejscu, stan szlaku, możliwości odpoczynku i siedzenia, potencjalne zagrożenia, systemy naprowadzania), zapewnionych informacji (opis ścieżki, kontekst, prezentacja informacji - zdjęcia, język Braille'a, dźwięk, język prosty, język migowy) oraz stanu ścieżki (nachylenie, klarowność znaków, dostępność dla wózków inwalidzkich). Publikacja umożliwia ocenę elementów ścieżki, które można zmienić na bardziej dostępne dla wszystkich. Szczególny nacisk został położony na przygotowanie informacji w taki sposób, aby były użyteczne dla osób niepełnosprawnych.

 

Jako międzynarodowy zespół staraliśmy się zebrać ogólny obraz realiów kontaktu z przyrodą w krajach, w których realizujemy projekt, a także pomysły na co zwrócić uwagę, projektując oferty bez barier w przyrodzie. Jako wprowadzenie do tematu polecamy naszą prezentację Prezi. Nie jest ona jednak w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych i aby uzyskać dostęp bez barier, skorzystaj z transkrypcji prezentacji. Linki do prezentacji i do pobrania transkrypcji znajdują się po prawej stronie niniejszego tekstu.

 

Poniżej znajdziesz broszurę oraz matrycę decyzyjną do oceny istniejących i planowanych ścieżek edukacyjnych. Pozbawione barier wersje dokumentów są w toku i wkrótce zostaną opublikowane na tej stronie.

Poradnik