Członkowie zespołu projektu doświadczają poruszania się na wózku inwalidzkim. Część osób na wózkach bada zioła rosnące w wysokich donicach dostosowanych dla osób na wózkach. © Umweltdachverband

Samodzielny kontakt z przyrodą

Każdy powinien mieć możliwość samodzielnie obcować z przyrodą. Dostosowanie infrastruktury, aby było to możliwe jest sporym wyzwaniem dla ośrodków edukacyjnych i zarządców obszarów udostępnianych zwiedzającym. Ten i podobne tematy omawiane są w poradniku poświęconym samodzielnym kontaktom z przyrodą.

Tworzymy kompleksowe narzędzie do samodzielnej oceny przydatności istniejącej i tworzonej infrastruktury edukacyjnej do samodzielnego korzystania przez różne grupy niepełnosprawnych. Zawiera ono matrycę z pytaniami pozwalającymi dokonać takiej oceny. W oparciu o różne zalecenia krajowe i europejskie, opracowaliśmy kryteria do wykorzystania przez instytucje ochrony przyrody i indywidualnych twórców ścieżek przyrodniczych.

Podstawową ideą tej obszernej publikacji jest umożliwienie samodzielnego sprawdzenia, czy dane miejsce nadaje się do adaptacji dla osób niepełnosprawnych, oraz przeprowadzenie tych adaptacji. Za pomocą tego dokumentu można szybko i pragmatycznie dostosowywać poszczególne oferty dla poszczególnych grup użytkowników. Kryteria dotyczą m.in. sieci drogowej (dostępność transportem publicznym, długość, dostępność na miejscu, stan szlaku, możliwości odpoczynku i siedzenia, potencjalne zagrożenia, systemy naprowadzania), dostarczania informacji (opis ścieżki, kontekst, prezentacja informacji - zdjęcia, alfabet Braille'a, dźwięk, język prosty, język migowy) oraz konfiguracji stacji wzdłuż szlaku (wysokość, wyczuwalność, dostępność dla wózków inwalidzkich). Publikacja umożliwia ocenę aspektów dostępności, do których może być dostosowana dana ścieżka. Szczególny nacisk został położony na przygotowanie informacji w sposób, który czyni je użytecznymi dla osób niepełnosprawnych.

Poradnik

Będzie wkrótce dostępny tutaj .....