Dotykowe modele liścia i chrząszcza, wykorzystywane na  ścieżce edukacyjnej w Domu Lasu, w centrum edukacyjnym w Sztutgarcie w Niemczech. © GNF

Eliminowanie barier komunikacyjnych

Niniejsza broszura zawiera wskazówki dotyczące usuwania barier komunikacyjnych zidentyfikowanych w matrycy (patrz: Samodzielne doświadczanie natury). Wspiera kadrę ośrodków ochrony przyrody w nauce pokonywania barier komunikacyjnych podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pokazuje metodologię, jak wdrażać różne rozwiązania dla poprawy standardu samodzielnych doświadczeń przyrodniczych (bez przewodnika). Broszura zawiera 6 załączników i stanowi praktyczne i kompleksowe wsparcie, pokazuje, jak tworzyć audioprzewodniki po ścieżkach przyrodniczych, zarówno wyposażonych w znaki informacyjne, jak i bez żadnych dodatkowych informacji. Opisuje wykorzystanie materiałów 3D, znaków i języka łatwego do odczytania w ofertach przyrodniczych. Popularne terminy specjalistyczne i naukowe zostały zebrane w swoisty słownik języka prostego w różnych językach.

 

Audioprzewodniki
Jednym z oczywistych i często używanych narzędzi dla osób niewidomych i niedowidzących, ale służącym wszystkim, są audioprzewodniki. Audioprzewodniki stwarzają wyjątkowe możliwości dla centrów ochrony przyrody, ponieważ nie potrzebują instalowanych w terenie znaków informacyjnych, ale mogą polegać na znajomości okolicy i udzielać informacji zarówno osobom niedowidzącym, jak i zupełnie niewidomym. Nad jeziorem Balaton na Węgrzech w Parku Narodowym Wyżyn Balatonu istnieje możliwość odsłuchania ogólnych informacji na smartfonie, nagrania dostępne są na stronie internetowej. W przypadku tras opatrzonych informacjami piemnymi. audioprzewodniki mogą stanowić wartość dodaną, ponieważ będzie z nich korzystać więcej osób.

Przykładowe transkrypcje do pobrania: Park Miejski w Żmigrodzie (Polska).

Stawy Milickie: Poznaj naturę bez barier

Materiały 3D
W broszurze przedstawione są pewne wskazówki dotyczące obiektów przeznaczonych do dotykania. Dotyk jest szczególnie ważny dla osób niewidomych i niedowidzących. Także inne grupy ludzi, mogą lepiej zapamiętywać informacje, dotykając opisywanych obiektów - tzw. uczenie przez dotyk. Przykładami są repliki lub części roślin i zwierząt, wypchane zwierzęta, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, pióra, futra, nasiona, owoce itp. Podane zostały informacje o rodzaju materiałów, które mogą być użyte, czy można je wyprodukować we własnym zakresie lub jeśli muszą być zamawiane z zewnątrz, w jaki sposób zminimalizować koszty. Broszura zawiera przykładowe ulotki wykonane w ramach projektu, jedna polska, gdzie język Braille’a i pismo klasyczne są nałożone na siebie, druga węgierska, w formacie A4, przedstawiająca kilka gatunków zwierząt, gdzie sylwetki i nazwy są wypukłe.

Przykłady wykorzystania materiałów 3D/Braille dla celów edukacyjnych do pobrania tutaj.

Język migowy
Osoby niesłyszące, osoby z wadami słuchu lub osoby, które nie mogą mówić, używają wizualnych sposobów komunikacji, takich jak gesty, mimika i mowa ciała. Aby ożywić przyrodę dla ludzi zależnych od języka migowego, przyjęliśmy kilka opcji włączenia języka migowego do różnych filmów (patrz: linki w załączniku). W przypadku języka migowego Zebrano również przydatne zwroty w języku migowym dla różnych krajów.

Materiały projektowe dotyczące języka migowego do pobrania tutaj.

Język prosty
Przekazywanie informacji w prostym języku jest niezbędne w przypadku osób z trudnościami w nauce, osób, które nie potrafią dobrze czytać lub w ogóle nie potrafią czytać, osób niesłyszących, turystów zagranicznych, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy chcieli poznawać przyrodę bez znajomości terminów specjalistycznych. W przeciwieństwie do innych obszarów dostępności, nie ma jednolitych zasad dotyczących prostego języka (nie mylić z łatwym językiem, który nie jest łatwy do zastosowania). Istnieją jednak podstawowe zasady, które należy wziąć pod uwagę pisząc prostym językiem, m.in. krótkie zdania, brak sformułowań technicznych, liczby zapisane cyframi, stosowanie przykładów z życia codziennego itp. Terminy specjalistyczne i naukowe używane powszechnie na stronach internetowych wszystkich partnerów, zebrano i stworzono swoisty słowniczek we wszystkich językach projektu. Może być on uzupełniany w zależności od indywidualnych potrzeb. Wyprodukowane w ramach projektu filmy używają prostego języka, informacje na temat produkcji takich filmów można znaleźć w szczegółowych wytycznych na temat filmowania uniwersalnego.

Materiały projektowe dotyczące prostych definicji językowych terminów technicznych do pobrania tutaj.

Dodatkowe materiały do pobrania:

- Universal Filmmaking

- Inclusive Videos

Poradnik