Dotykowe modele liścia i chrząszcza, wykorzystywane na  ścieżce edukacyjnej w Domu Lasu, w centrum edukacyjnym w Sztutgarcie w Niemczech. © GNF

Eliminowanie barier komunikacyjnych

Poradnik dotyczący eliminacji barier komunikacyjnych pomaga nauczyć się pokonywać przeszkody w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi i pokazuje metodologię wdrażania środków dla samodzielnego (bez przewodnika) kontaktu z przyrodą. Pokazujemy, jak tworzyć audio-przewodniki po ścieżkach przyrodniczych, zarówno te wyposażone w znaki informacyjne, jak i te bez dodatkowych informacji. Kolejne punkty opisane w przewodniku to zastosowanie materiałów 3D, języka migowego i łatwego języka, by ułatwić poznawanie przyrody. Tworzony jest słownik popularnych terminów w różnych językach.

Poradnik

Będzie wkrótce dostępny tutaj .....